PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Elektrik, Elektronik ve/veya Elektromekanik Donanımlara Sahip Spor Amaçlı Alet vJetta
05-03-2013, 11:19
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
HİZMET YERİ BELGELENDİRME KRİTERİ
YAYIN TARİHİ: 11.11.2008 KRİTER NO: 285

KRİTER ADI : “Yetkili Servisler – Elektrik, Elektronik ve/veya Elektromekanik Donanımlara Sahip Spor Amaçlı Alet ve Ekipmanlara Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas – Kriterler”

KAPSAM : Bu kriter, üzerinde; müzik, film vb. sesli ve görsel yayınların izlenebildiği ekran vb. üniteler bulunan kondisyon seti, koşu bandı vb. spor amaçlı alet ve ekipmanların yetkili servislerinin işletmecilik, yapısal özellik, teknik donanım ve çalışanların özellikleri ile ilgili kurallarını kapsar.

BU KRİTER, TS 12361 “YETKİLİ SERVİSLER-GENEL KURALLAR” STANDARDI İLE BİRLİKTE UYGULANIR.

Not: Bu standard metninde bundan sonra “Elektrik, Elektronik ve/veya Elektromekanik Donanımlara Sahip Spor Amaçlı Alet ve Ekipmanlar” yerine “ürün” ifadesi kullanılmıştır.

1) TARİFLER

1.1) Yetkili servis
Tarifi TS 12361’de verilmiştir.

Not : Bu standard metninde bundan sonra “yetkili servis” yerine “servis” ifadesi kullanılmıştır.

1.2) Ana firma
Tarifi TS 12361’de verilmiştir.

1.3) Servis alanı
Servis iş alanı ve idari hizmet alanı olmak üzere iki bölümden oluşan alan.

1.3.1) Servis iş alanı
Bakım ve onarım işlemlerinin yapıldığı kapalı alan.

1.3.2) İdari hizmet alanı
İdari büro ile müşteri kabul yeri, personel bölümü (soyunma-giyinme, yemek yeme ve dinlenme yeri), yedek parça ve malzeme bölümleri ile müşterek veya münferit kullanma özelliğindeki WC-lâvabodan oluşan kapalı alan.

2) GENEL KURALLAR

2.1) İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ KURALLAR
- Servis, müşteri adresinde hizmet verebilme ve/veya ürüne ait bazı parçaları servise getirebilme imkânına sahip olmalıdır.
- Serviste, yedek parçalar özelliklerine göre uygun şekilde kodlanmalı, raf veya dolaplarda ayrı ayrı muhafaza edilmelidir.
- Servis; bulunması halinde, cihazların elektrik, elektronik ve/veya elektromekanik donanımlarına ait hizmetleri kendisi verebileceği gibi yasal sorumluluk kendisinde olmak şartıyla, ilgili mevzuatla öngörülen şartlara ve TS 10956 ’ya sahip yetkili servislerden de alabilir.

- Bu hizmetleri kendisi vermesi halinde serviste, 2.4’ün altında yer alan cihaz ve ekipmanlara ilaveten aşağıdaki donanımlar birbirini tamamlayacak şekilde bulundurmalıdır.
- Vakumlu lehim pompası,
- Lehim takımı,
- Plastik uçlu ayar tornavidaları,
- Bilgisayar,
- Multimetre(*).

2.2) PERSONEL İLE İLGİLİ KURALLAR
- Servisin teknik sorumlusu en az endüstri meslek lisesi elektrik, elektronik veya makina mezunu ya da bu alanda ustalık belgesine sahip olmalı, ana firma tarafından eğitilmeli ve yetkilendirilmelidir.
- Servisin diğer teknik elemanları, endüstri meslek lisesi mezunu olmamaları halinde ise görev ve sorumluluklarına göre yasal ustalık veya kalfalık belgesine ya da bu alanda eğitim sertifikasına sahip olmalıdır.
- Serviste idari işlerden sorumlu en az bir idari eleman da bulunmalıdır.

2.3) YAPISAL ÖZELLİKLERLE İLGİLİ KURALLAR
- Serviste; en az idari büro, çalışma yeri, müşteri kabul yeri, yedek parça ve malzeme yeri, çalışanların soyunma, dinlenme ve yemek yeri ile müşterek veya münferit kullanma özelliğinde WC-lavabo bulunmalıdır.
- Servis hizmetlerinin verileceği mekanlar, hizmetin özelliklerine uygun ve yeterli büyüklükte olmalıdır.
- Serviste, çevre sağlığı ile ilgili mevzuatında belirtilen tedbirler alınmalıdır.
- Serviste, gerekli olan haberleşme araçları bulundurulmalıdır.
- Servis uygun bir sistemle ısıtılmalı ve ısıtmada yetkili makamlarca belirlenen yakıt kullanılmalıdır.
- Servis iş alanı ile idari hizmet alanı aynı bina içerisinde olmak şartıyla başka bir mekanda da düzenlenebilir.
- İş alanı, yedek parça ve malzeme bölümünün zemini kolay temizlenebilen malzemeden yapılmış olmalıdır.

2.4) SERVİSTE EN AZ BULUNDURULMASI GEREKEN CİHAZ VE EKİPMANLARIN LİSTESİ
İthalatçı ve/veya imalatçı firmaca öngörülen cihaz ve ekipmanlara ilaveten aşağıdaki donanımlar da bir birini tamamlayacak şekilde bulunmalıdır.
- İçinde en az çeşitli ebatlarda düz ve yıldız tornavida takımı ile kontrol kalemi, alyen anahtar takımı, pense, kargaburun, yan keski, çekiç, açık ağızlı ve yıldız anahtar takımı bulunan takım çantası,
- Lokma takımı,
- Çeşitli boyutlarda boru anahtarları,
- Kumpas,
- Mikrometre(*),
- El breyzi,
- Spiral taş,
- Tesviyeci mengenesi (tezgâh tip),
- Muhtelif ebatta plastik tokmak,
- Rulman ve benzeri elemanların sökülüp takılması için çektirme takımı,
- Çanta tip kaynak makinası.

(*) İşaretli olan cihazlar kalibrasyona tabi olan cihazlar olup bu cihazların kalibrasyon işlemleri de TS 12361’e göre yapılmalıdır.