PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ozon Gazı Üretim Cihazları İçin Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Verilmesine EsasJetta
05-03-2013, 11:16
YAYIN TARİHİ: 19.09.2007 KRİTER NO: 268
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
HİZMET YERİ BELGELENDİRME KRİTERİ

KRİTER ADI: Yetkili Servisler –Ozon Gazı Üretim Cihazları İçin Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler

KAPSAM
Bu kriter; oksijenden elde edilen ozon gazının, ortama verilmesi veya su içerisine çözündürülmesi esasına dayanarak çalışan ozon gazı üretim cihazlarına hizmet veren, yetkili servislerinin işletmecilik, yapısal özellik, teknik donanım ve çalışanların özellikleri ile kuralları kapsar.

BU KRİTER TS 12361 “YETKİLİ SERVİSLER-GENEL KURALLAR STANDARDI İLE BİRLİKTE UYGULANIR.

1) KURALLAR

1.1) İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ KURALLAR
- Servis, müşteri adresinde hizmet verebilme ve/veya cihaza ait bazı parçaları servise getirebilme imkânına sahip olmalıdır.
- Serviste, yedek parçalar özelliklerine göre uygun şekilde kodlanmalı, raf veya dolaplarda ayrı ayrı muhafaza edilmelidir.
- Serviste, solunum yollarını koruyucu maske bulundurulmalıdır.
- Serviste iş ve işçi sağlığına yönelik olarak, hizmet verilen ürünlerin doğrulama testleri sırasında meydana gelebilecek tehlikeleri önleyici tedbirleri almış olmalıdır.
- Servis, cihazların pompa ve motorlara ait hizmetleri kendisi verebileceği gibi yasal sorumluluk kendisinde olmak şartıyla, ilgili mevzuatla öngörülen şartlara ve TS 12873’e sahip yetkili servislerden de alabilir.
- Bu hizmetleri kendisi vermesi halinde serviste, 4’üncü başlık altında yer alan cihaz ve ekipmanlara ilaveten aşağıdaki donanımlar birbirini tamamlayacak şekilde bulundurmalıdır.
- Vakumlu lehim pompası
- (*)Basınç ayar cihazı
- (*)Takometre (devir sayıcı)
Ayrıca serviste diğer teknik elemanlara ilâveten endüstri meslek lisesi sıhhi tesisat, ısıtma, iklimlendirme bölümü mezunu bir eleman daha bulunmalıdır.

1.2) PERSONEL İLE İLGİLİ KURALLAR
- Servisin teknik sorumlusu en az endüstri meslek lisesi makina bölümü mezunu ya da bu alanda ustalık belgesine sahip olmalı, ana firma tarafından eğitilmeli ve yetkilendirilmiş olmalıdır.
- Servisin diğer teknik elemanları görev ve sorumluluklarına göre yasal ustalık veya kalfalık belgesine ya da bu alanda eğitim sertifikasına sahip olmalıdır.
- Serviste, idari işlerden sorumlu en az bir eleman bulunmalıdır.

1.3) YAPISAL ÖZELLİKLERLE İLGİLİ KURALLAR
- Serviste; en az idari büro, çalışma yeri, müşteri kabul yeri, yedek parça ve malzeme yeri, çalışanların soyunma, dinlenme ve yemek yeri ile müşterek veya münferit kullanma özelliğinde WC - lavabo bulunmalıdır.
- Servis hizmetlerinin verileceği mekanlar, hizmetin özelliklerine uygun ve yeterli büyüklükte olmalıdır.
- Servis iş yerinin açılması ile ilgili tüm izin ve belgeleri almış olmalıdır.
- İş alanı, yedek parça ve malzeme bölümünün zemini ile çalışma tezgahının üstü kolay temizlenebilen malzemeden yapılmış olmalıdır.
- Serviste, çevre sağlığı ile ilgili mevzuatında belirtilen tedbirler alınmalıdır.
- Serviste, gerekli olan haberleşme araçları bulundurulmalıdır.
- Servis uygun bir sistemle ısıtılmalı ve ısıtmada yetkili makamlarca belirlenen yakıt kullanılmalıdır.
- Servis iş alanı ile idari hizmet alanı aynı bina içerisinde olmak şartıyla başka bir mekanda da düzenlenebilir.


1.4) TEKNİK DONANIM İLE İLGİLİ KURALLAR
1.4.1 Serviste, ana firma tarafından öngörülen teknik donanımlar ile aşağıda belirtilen cihaz ve ekipmanlar birbirini tamamlayacak şekilde bulundurulmalıdır.

- İçinde en az açık ağız, yıldız ve allen anahtar takımı ile pense, yankeski, kargaburnu, tornavida, eğe, çekiç, kablo sıkıştırma pensesi, segman pensesi, kablo soyucu, kontrol kalemi, temizleme fırçası ve lokma takımının bulunduğu takım çantası,
- (*) Manometre,
- Elektrikli taşınabilir kaynak makinası,
- Spiral taş,
- Elektrikli el breyizi.

(*) İşaretli olan cihazlar kalibrasyona tabi olan cihazlar olup bu cihazların kalibrasyon işlemleri TS 12361’e göre yapılmalıdır.