PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kahvaltı Hizmeti Veren Iş Yerlerine Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Verilmesine EJetta
05-03-2013, 11:14
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
HİZMET YERİ BELGELENDİRME KRİTERİ
YAYIN TARİHİ 30.05.2007 KRİTER NO: 264

KRİTER ADI : Kahvaltı Hizmeti Veren Iş Yerlerine Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler.

KAPSAM
Bu kriter, kahvaltı hizmeti veren iş yerinde uyulması gereken kuralları kapsar.

GENEL KURALLAR
- İş yerinin açılması ve işletilmesi için zorunlu olan her türlü izin, ruhsat vb. belgeler alınmış olmalı ve bu belgeler iş yerinde kolay görülebilecek bir yere asılmalıdır.
- İş yerinin mesken vb. yerlere veya insan ikametine tahsis edilen yerlerle doğrudan irtibatı olmamalı, kolay görülebilecek şekilde tabelası bulunmalıdır.
- İş yeri çevre ile uyumlu yapıda olmalı, çevre kirliliğini önleyici tedbirler alınmalı, tercihen müşterek/ münferit otoparkı olmalıdır.
- İş yerinde verilen hizmetin özelliğine göre ve müşteri kapasitesine uygun salon, mutfak ve/veya bölüm düzenlenmeli; iş yeri çalışanları için soyunma ve giyinme odası ve kıyafetlerin konulabileceği dolaplar ile duş kabini bulunmalıdır.
- İş yerinde müşterek/münferit kullanım özelliğinde TS 8357’ye uygun tuvalet (WC) – lavabolar bulunmalı, lavabolarda sıvı sabun ve kağıt havlu olmalı, bu bölümleri gösteren işaret levhaları konulmalıdır.
- İş yerinde yangına karşı TS 4156’ya uygun tedbirler alınmalıdır.
- İş yerinde haberleşme ve iletişim sistemleri bulunmalıdır.
- İş yerinde içme ve kullanma suyu TS 266’ya uygun olmalı ve devamlı sıcak su sağlayan tesisat bulunmalıdır.
- İş yerinde TS 6575’e uygun ecza dolabı olmalı, içerisi gerekli ilk yardım malzemesi ile donatılmalı ve yeterli sayıda ağzı kapaklı çöp kapları bulunmalıdır.
- İş yeri doğal olarak havalandırılabilmeli, mekanik havalandırma bulunması halinde TS 3419 ‘a ve TS 3420’ye uygun olmalıdır.
- İş yeri, uygun bir sistemle ısıtılmalı ve aydınlatılmalıdır.
- İş yeri mutfağında üzeri mermer, fayans, paslanmaz çelik vb.malzeme ile kaplı ürün hazırlama tezgahı bulunmalı, tezgahın üzeri pürüzsüz, çatlaksız, kir ve pislik birikmeyecek özellikte olmalı, tezgah ve lavabonun irtibatlı olduğu duvar yerden en az 2 m yüksekliğe kadar fayans, mermer vb. malzeme ile kaplı olmalıdır.
- İş yerinin zemini su geçirmeyen, kaygan olmayan, yıkanabilir, çatlak oluşturmayan, temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemeden yapılmalı ve yıkama sularının akabilmesi için yeterli eğime sahip olmalıdır.
- İş yerinin pencereleri sinek vb. haşerelerin girmesini engelliyen pencere teli ile kaplı olmalıdır.
- İş yerinde zararlı haşereye karşı mücadele TS 8358’e uygun olarak yapılmalı, malzeme ve gıda dolapları en az haftada bir defa temizlenerek uygun dezenfektanla dezenfekte edilmelidir.
- İş yerinde kullanılan gıda maddeleri Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmalıdır.
- İş yerinde kahvaltı hizmetinin verilebilmesi için gerekli olan donanım ve malzemeler bulunmalıdır.-


ÇALIŞANLARLA İLGİLİ KURALLAR

- İş yerinde yetkili ve her türlü işten sorumlu ve en az lise veya dengi okul mezunu idari bir personel bulunmalıdır.
- İş yerinde çalışan personel, görevleri hakkında bilgilendirilmelidir.
- İş yerinde hizmetlerin yürütülebilmesi için yeterli sayı ve nitelikte personel bulundurulmalıdır.
- İş yerinde çalışanlara ait;
- Özgeçmiş,
- Diploma, sertifika, kurs katılım belgesi,
- Çalışan personel ile iş yeri arasında imzalanmış sözleşme örneği,
- Hizmet içi eğitim belgeleri,
- Daha önce çalıştığı kuruluşların referans bilgileri,
- Sağlık raporu,
- Sigorta kayıtları,
- Adli sicil belgesi,
- Dosyasında bulunmasında yarar görülen diğer dokümanlar
kişisel personel dosyalarında saklanmalıdır.
- İş yerinde çalışanların sari ve salgın hastalıklardan salim olduklarına ve portör (taşıyıcı) olmadıklarına dair sağlık raporu olmalı ve bu rapor her 6 ayda bir sağlık kuruluşunda vize ettirilmeli ve kişisel personel dosyalarında saklanmalıdır.
- İş yerinde çalışanlar kişisel hijyen kurallarına ve iş yerinin hizmet esaslarına uymalı, yapılan hizmetin özelliğine göre temiz iş kıyafeti giymeli, yaka kartı taşımalı, mutfakta çalışanlar maske, bone ve eldiven kullanmalıdır.