PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : CE Belgesi Nasıl Alınır?melek
02-06-2011, 15:45
CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE belgesi yetkili bir kuruluş tarafından verildiği gibi Üretici ürününe kendisi de iliştirebilir. Bu konuda üretici istediği takdirde firmamızdan hizmet alabilmektedir. Eğer ürünü risksiz ise, ürünün temel gereklere uygunluğunu kendisi beyan edebilir.Burada, üreticinin bu büyük sorumluluğu, güven ilkesini sarsmayacak şekilde taşıması gerekir. AB mahkemelerinde uygunluğu beyan edilip, temel gerekleri sağlamadığı belirlenen ve piyasadan toplatılan ürünlerle ilgili, üreticiye uygulanacak cezai yükümlülüklere ilişkin pek çok davanın sürdüğü bilinmektedir.

Ürünü riskli ise; ürünün temel gereklere uygunluğunun incelenmesi, onaylama yöntemiyle yapılır. Ürünün,risk derecesine bağlı olarak, ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve AB'nin de resmi olarak tanınan bir Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) tarafından incelenmesi ve gerekli testlerin yapılarak bu kuruluş tarafından onaylanması gerekir.

Bir üretici kendi ülkesi ya da başka bir üye ülkedeki resmi tanınırlılığı olan herhangi bir Onaylanmış Kuruluşu seçebilir. AB ülkelerinde CE İşareti bulunmayan riskli bir ürünü, bir üye ülke üreticisi kendi ülkesinde kullanamaz. Bunun güvencesi, üye ülkenin ilgili Bakanlığının kontrolündedir. Onaylanmış Kuruluşların yasal olarak yetkilendirilmiş olması (akredite edilmesi) gerekir. Bu kuruluşlar belirli uygunluk incelemelerinde uzmanlaşmış ve sadece o konularda inceleme yapabilme yetkisine sahiptirler. Taşeron kullanabilirler ve uygunluk değerlendirme işlemlerini " Modüler Yaklaşım Sistemi"ne göre yaparlar. Tarafsız olmak zorundadırlar.

Türkiye'de 13 tane onaylanmış kuruluş bulunmaktadır. 16 Aralık 2006 tarihinde ülkemizden ilk defa TSE 1783 kimlik numarası ile onaylanmış kuruluş olarak atanmıştır. Bunun yanı sıra her ürün onaylanmış kuruluş belgesi gerektirmemektedir. Ürünün riskli gurup ürün olmamasına rağmen üretici onaylanmış kuruluşdan belge istemesi durumunda Onaylanmış kuruluşlar "Uygunluğa Şahitlik Belgesi" yani "Attestation of Conformity" verebilmektedir. Bu konuda detaylı bilgileri firmamız ürününüzü inceledikten sonra size bilgi vermektedir.

CE belgesi gerektiren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu kuruluşlar, AB’nin ürünlere CE işareti iliştirilmesini öngören Yeni veya Global Yaklaşım Direktiflerinin uyumu ile görevlendirilen kamu kuruluşlarıdır.

Ürünün piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması ve bertarafı aşağıdaki hallerde söz konusu olmaktadır

4703 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde sayılan piyasaya arzın yasaklanması, ürünün toplatılması ve bertarafına dair müeyyideler, yetkili kuruluşlarca yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri esnasında ürünün ilgili teknik düzenlemesine uygun ve güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde uygulanır.

Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında ortaya çıkan masraflar kim tarafından karşılanacaktır?

Piyasa gözetimi ve denetimi esas itibarıyla devletin yükümlülüğüdür. Bu itibarla, piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olup olmadığının tespiti amacıyla gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri esnasında karşılaşılan masrafların ilgili kamu kuruluşlarınca karşılanması gerekmektedir.

Ancak piyasa gözetimi ve denetiminde ilgili kamu kuruluşu başka bir test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşunun imkânlarından yararlanır ve ürünün güvenli olmadığı tespit edilirse, test ve muayeneye ilişkin giderler üretici tarafından ödenecektir. Bu husus 4703 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında da belirtilmektedir.

Öte yandan, piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde yapılan kontroller sonucunda ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, yetkili kuruluş tarafından alınan önlemlere dair masraflar da üretici tarafından karşılanmaktadır. Bu önlemler;

a. ürünün piyasaya arzının yasaklanması,

b. piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplanması,

c. ürünün üretici tarafından güvenli hale getirilmemesi veya ürünün güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda, taşıdıkları risklere göre kısmen veya tamamen bertaraf edilmesi ve

d. bu önlemler hakkındaki gerekli bilgilerin ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında veya risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, yerel basın ve yayın organlarında ilanı suretiyle risk altındaki kişilere duyurulmasıdır.