PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Diğer Mevzuatlar (Vergi, Enerji, Bilişim, Ticaret vb.); Kanun, Tüzük ve YönetmelikSayfa : [1] 2

 1. 15/03/2011 İstanbul Altın ve Kıymetli Taş Borsası Yönetmeliği
 2. 11/03/2011 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine Ek
 3. 07/03/2011 Yüzme Havuzlarının Sağlık Esasları Yönetmeliği
 4. 17/02/2011 Uluslararası Gözetim Şirketi Hk. OPTİMUM DENETİM GÖZETİM DANIŞMANLIK
 5. 21/02/2011 Binalarda Enerji Performansı Yön. Değ.
 6. 24/02/2011 Enerji Verimliliği Kanunu İdari Para Cezaları
 7. 02/03/2011 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik
 8. 15 Mart 2011 Tarihli ve 27875 Sayılı Resmî Gazete
 9. MESLEKÎ EĞİTİM KANUNU (5.6.1986)
 10. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu (22/03/2011)
 11. 24/03/2011 Japonyadan İthal Edilen Ürünler Hk.
 12. 01/04/2011 Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT)
 13. 04/04/2011 Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğine Ek
 14. 04/04/2011 (Kanun No.6216) Anayasa Mah. Kuruluşu Hk. Kanun
 15. 2 Nisan 2011 Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde..
 16. 2886 Sayılı DEVLET İHALE KANUNU
 17. 06/04/2011 Karayolları Trafik Kanunu Para Cezaları Hk.
 18. 06/04/2011 Hasta ve Çalışan Güvenliği Hk Yön.
 19. Şirketlerin İnternet Sitesi Kurma Zorunluluğu 1 Yıl sonra Başlıyor
 20. 11/04/2011 Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Yönetmeliğinde Değ.
 21. 11/04/2011 Tohumluk Patates Sertifikasyonu Yönetmeliği
 22. 14/04/2011 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
 23. 14/04/2011 Türkiye İhracatçılar Birlikleri Yönetmeliğine Ek
 24. 15/04/2011 Konut ve Nüfus Araştırması ile Ulusal Adres Veri Tabanı Hk. Kara
 25. 19/04/2011 Uluslararası Gözetim Şirketi Hk. USAS ULUSLARARASI SURVEY VE ARAŞTIR
 26. 22/04/2011 Dış Ticarette Standardizasyon (2011/39)
 27. 22/04/2011 K. 2011/1680 (D-8 Ülkeler Gümrük Anlaşması)
 28. 25/04/2011 Garanti Belgesi Uygulama Esasları Yönetmeliğine Ek
 29. 25/04/2011 Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğine Ek
 30. 27/04/2011 Hava Trafik Yönetiminde Emniyet Gözetimi Hk. Yön
 31. 28/04/2011 Yabancıların Çalışma İzinleri Hk. Kanunun Uyg. Yön. Ek
 32. 28/04/2011 Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğine Ek
 33. 04/05/2011 Numaralandırma Yönetmeliğine Ek
 34. 13/05/2011 Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları
 35. 13/05/2011 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara Ek
 36. 13/05/2011 Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği
 37. TÜRKİYE’DEKİ GENEL MEVZUAT ROLLER VE SORUMLULUKLAR
 38. 23/05/2011 Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Yön. Ek
 39. 20/05/2011 Yurt Dışı Marka Tanıtım Faaliyetleri
 40. 23/05/2011 Gümrük Yönetmeliğine Ek
 41. 23/05/2011 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine Ek
 42. 25/05/2011 Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme
 43. 03/06/2011 K.2011/1702 (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı)
 44. 06/06/2011 Enerji Piyasası Denetim Kuruluşları Hk. Yönetmeliğe Ek
 45. 08/06/2011 Depremden Zarar Görenler Hk. Yönetmeliğine Ek
 46. 08/06/2011 TSK Beslenme Kanunu Uyg. Yön. Ek
 47. 07/06/2011 Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
 48. AİLE VE SOSYAL POLİTAKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜK
 49. 08/06/2011 Yaşlılara ve Muhtaçlara Aylık Bağlanması Yön. Ek
 50. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARAR
 51. 09/06/2011 KHK/640 (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı)
 52. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
 53. KALKINMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA
 54. EKONOMİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA
 55. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜK
 56. AİLE VE SOSYAL POLİTAKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
 57. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ
 58. 13/06/2011 MEB Ders Kitapları Yönetmeliğinde Değ.
 59. 14/06/2011 K.2011/1807 (Yap-İşlet-Devret Uygulama Usul ve Esaslar)
 60. 3194 SAYILI İMAR KANUNU
 61. 3194 sayılı İmar kanununda değişiklik 30 Ocak 2010
 62. 17/06/2011 Düzenli Depolama Tes. Uyg. Proj. Hazırlanmasına İlişkin Genelge
 63. 17/06/2011 Ölçü Aletleri Yönetmeliğinde Değ.
 64. 21/06/2011 ING BANK Hk. BDDK Kararı
 65. 21/06/2011 İthalatta Haksız Rekabet (2011/8)
 66. 4207 TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN
 67. 20/06/2011 Kontrollü Alanlarda Çalışanların Radyasyondan Korunması Hk.Yön.
 68. 30/06/2011 Stopaj ve BSMV Oranlarında Değişiklik Yap. Hk.
 69. 01/07/2011 Yeşil Kart Uygulaması Hk. Yön. Değ.
 70. 01/07/2011 Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değ.
 71. 05/07/2011 Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hk. Yön. Değ.
 72. 08/07/2011 Kuruluşların Bağlı Olduğu Bakanlıklar Hk.
 73. 15/07/2011 Mühendis ve Mimar Odaları Mes. Den. Yön. Ek.
 74. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 75. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
 76. 5378 Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma
 77. 26/07/2011 Banka Bilgi Sistemleri Denetimi Yönetmeliği Değişiklik
 78. 29/07/2011 Mühendis-Mimar En Az Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik
 79. 29/07/2011 Makina Mühendisleri Odası Asansör Hizmet Yönetmeliği
 80. 29/07/2011 Elektrik Mühendisleri Oda. Asansör Hizmet Yönetmeliği
 81. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değiş
 82. İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikli
 83. BANKACILIK HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN FAİZ ORANI RİSKİNİN STANDART ŞOK YÖNTEMİYLE
 84. KHK/650 Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararn
 85. Yerli Ürün Kullanılması ile İlgili 2011/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 86. Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2011
 87. Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
 88. UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limi
 89. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değiş
 90. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talima
 91. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değ
 92. Oyuncak ve Çocuk Bakım Eşyalarındaki Phthalatlar Hakkında Tebliğin Yürürlükten K
 93. Hudut Kapılarında Uygulanacak Sağlık İşlemleri Hakkında Yönetmelik
 94. Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
 95. Ev Tipi Bulaşık Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair T
 96. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte De
 97. Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 98. Oyuncakların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılması
 99. 6.10.2011 Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişik
 100. Türk Standardları Enstitüsü Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
 101. Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
 102. Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisanslar
 103. İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 104. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yap
 105. VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2011
 106. VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 107. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 108. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik
 109. Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik
 110. Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 111. Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsilin
 112. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 113. Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilg
 114. Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-YOLCU)
 115. Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikt
 116. 6259 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılm
 117. 6252 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 118. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği
 119. Diyanet İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği
 120. Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 121. Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisanslar
 122. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma Usul ve
 123. Köy Korucuları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 124. Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliği (SHY-SMS)
 125. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yöne
 126. Tazminatlı Havyan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik 2011/2489
 127. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporlar
 128. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği
 129. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve
 130. SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU AYNİ VE NAKDİ YARDIM YÖNETMELİĞİNDE DE
 131. Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet
 132. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odası Serbest Petrol
 133. Makina Mühendisleri Odası Mekanik Tesisat Fenni Mesuliyet Hizmetleri Yönetmeliği
 134. Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet
 135. Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yö
 136. 2011/2666 İstanbul Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
 137. Sayıştay Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi Yönetmeliği
 138. Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değ
 139. Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme
 140. Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 141. 2012/2680 Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılma
 142. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
 143. Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yöne
 144. Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
 145. Akdeniz Üniversitesi Avrupa-Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetm
 146. UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ AKREDİTASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK
 147. Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 148. Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğiti
 149. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte De
 150. Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği ile İlgili Yönetmeliğin (20
 151. Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verim
 152. Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin
 153. Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 154. Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
 155. Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 156. Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 157. Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Ku
 158. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği
 159. “CE” İşareti Yönetmeliği
 160. Gemi Acenteleri Yönetmeliği
 161. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişikli
 162. Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kuru
 163. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dış
 164. ORMAN HAFTASI VE AĞAÇ BAYRAMI YÖNETMELİĞİ
 165. 6284 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
 166. Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belge
 167. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
 168. Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması
 169. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 170. Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 171. Ormancılık ve Su Şûrası Yönetmeliği
 172. Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDK)
 173. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 174. Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yönetmeliği
 175. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 176. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 177. Ulusal Deprem Araştırma Programı Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik
 178. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 179. Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsilin
 180. Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Y
 181. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği
 182. Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği
 183. 2012/3010 Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin Bildi
 184. KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 185. Ürün Denetmenliği Yönetmeliği
 186. 5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
 187. Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme
 188. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanıl
 189. Motorlu Araçların Ön Cam Silme ve Yıkama Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetme
 190. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmel
 191. Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 192. Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetle
 193. Motorlu Araçların Ön Cam Silme ve Yıkama Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetme
 194. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Saint Christopher (St. Kitts) ve Nevis Hükümeti
 195. Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliği
 196. Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmel
 197. Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yö
 198. Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönet
 199. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği
 200. Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
 201. TSE UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 28 Eylül 2012 CUMA
 202. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması
 203. Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması
 204. 5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU
 205. 6358 EXPO 2016 Antalya Kanunu
 206. YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
 207. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması
 208. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğ
 209. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmel
 210. Koruyucu Aile Yönetmeliği
 211. Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değ
 212. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yön
 213. Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği
 214. Sağlık Meslekleri Kurulu Yönetmeliği
 215. Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve
 216. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 217. Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymal
 218. 2012/4093 Ticaret Sicili Yönetmeliği
 219. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve M
 220. Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülm
 221. ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ VE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASL
 222. Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Esas Parametreler Gözetilerek Etiketlenme
 223. Vakıflar Genel Müdürlüğü Müzeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yöne
 224. PTT Acentelikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 225. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merk
 226. Güvence Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 227. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
 228. Mesire Yerleri Yönetmeliği
 229. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM VE SINAV
 230. Denetimli Serbestlik Müdür ve Müdür Yardımcılığına Atama Yönetmeliği
 231. 2013/4311 Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına İliş
 232. Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
 233. Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği
 234. AKREDİTASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
 235. Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliği
 236. Adlî Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 237. Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 238. Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliği
 239. EXPO 2016 Antalya Ajansının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 240. Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
 241. 6475 Posta Hizmetleri Kanunu
 242. Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Ya
 243. Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik
 244. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Proje Hazırlama, Geliştirme ve Uygulama
 245. 6491 Türk Petrol Kanunu
 246. 2013/4895 Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişikl
 247. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)
 248. GÖÇ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
 249. İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği 11 Temmuz 2013
 250. Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırı