PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İş Sağlığı ve Güvenliği Soru Bankası 1. İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM SUNUSU
 2. İş Sağlığı Güvenliğine Bütünsel Yaklaşım ve Güvenlik Kültürü
 3. İSG MEV.VE YENİ YAKLAŞIM-İG
 4. İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri
 5. Her 6 saatte 1 CAN KAYBI !!!! Her 6 dakikada 1 İŞ KAZASI !!!!
 6. ILO’ NUN AMAÇ VE HEDEFLERİNE İLİŞKİN BİLDİRGE (FİLADELFİYA BİLDİRGESİ)
 7. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) ANAYASASI
 8. Türkiye'nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri
 9. ILO'nun 4 temel hedef vardır.
 10. İLO :(Uluslar arası Çalışma Örgütü) Tarihçesi Nedir? Kuruluş amacı ve Çalışma yö
 11. ILO Sözleşme ve Tavsiye Kararları ne anlama gelir? Nedir?
 12. İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmeleri ve Tavsiye Kararları:
 13. ISO’nun İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları:
 14. İSG konusunda çeşitli düzeylerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar
 15. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL ÜYELERİ
 16. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNUN Görev ve Yetkilerİ
 17. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNUN Çalışma Usulleri
 18. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN. 155 SAYILI SÖZLEŞME
 19. İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN
 20. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Uluslararası Sözleşmeler
 21. Tüm iş sağlığı ve güvenliği C sınıfı eğitim notları (Full + Güncel)
 22. 2 TEMMUZ 2011 SINAVI SORULARI ve CEVAPLARI
 23. 13 MAYIS 2012 SINAVI SORULARI ve CEVAPLARI
 24. 24 ARALIK 2011 SINAVI SORULARI ve CEVAPLARI
 25. 25 ARALIK 2010 SINAVI SORULARI ve CEVAPLARI
 26. KARIŞIK Süper SORU bankaları (çözmeye hazır mısınız?)
 27. RİSK ALGILAMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 28. İnsan Vücuduna zararlı olan tozlar
 29. Ergonomik Faktörler
 30. MAK Değeri (Müsaade edilen azami konsantrasyon) nedir? MAK değeri kavramı nedir?
 31. Eşik Sınır Değer (ESD;TLV;Treshold Limit Value) nedir? ne anlama gelir?
 32. İŞ HİJYENİ NEDİR? TANIMI NEDİR? NE ANLAMA GELİR?
 33. Karoshi (Aşırı çalışmaya bağlı ölüm) nedir?
 34. Antropometri ve Çalışma Ortamı Düzenlemesi
 35. Makine ve Tesislerde İş Güvenliği
 36. Makine ve Tezgahlarda Alınması Gereken Genel Önlemler:
 37. Termal Konfor Nedir? Termal konfor şartlarını etkileyen faktörler nelerdir?
 38. KORUNMA POLİTİKALARI EĞİTİM NOTLARI
 39. İnsan sağlığına etkileri açısından tozların sınıflandırılması
 40. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Dokümanları (Süper Kaynak) 1
 41. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Dokümanları (Süper Kaynak) 2
 42. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Dokümanları (Süper Kaynak) 3
 43. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Dokümanları (Süper Kaynak) 4
 44. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Meslek hastalığı Tanımı
 45. ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİN
 46. Meslek Hastalıklarının hukuksal boyutu: Yükümlülük süresi ve Maruziyet süresi?
 47. MESLEK HASTALIKLARI EĞİTİM NOTLARI
 48. Meslek Hastalıkları Tespiti İşlemleri Genelgesi
 49. İŞLE İLGİLİ HASTALIKLAR EĞİTİM NOTU
 50. MESLEKİ SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI EĞİTİM NOTLARI
 51. MESLEKİ KALP-DAMAR SİSTEMİ HASTALIKLARI EĞİTİM NOTLARI
 52. Mesleki kardiyo-vasküler sistem hastalıklarına neden olabilecek etmenler?
 53. Antimon kullanım alanları nerelerdir? Etkileri nelerdir?
 54. MESLEKİ CİLT HASTALIKLARI EĞİTİM NOTLARI
 55. mesleki dermatozlar nedir? Ne anlama gelir? mesleksel olabileceğine ilişkin bulg
 56. MESLEKİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI EĞİTİM NOTLARI
 57. Gürültü kaynakları ve oluşturdukları ses düzeyi
 58. modern toksikolojinin temeli
 59. Hasta Bina Sendromu (Sick Building Syndrome)
 60. Çoklu Kimyasal Duyarlılık Sendromu (Multiple Chemical Sensitivity Syndrome)
 61. Civa İle İlgili Yakınmalar (Dişlerdeki amalgamdan kaynaklanan)
 62. Dioksinler nelerdir? nedir? ne anlama gelir?
 63. Mesleksel Faktörlerle Sigara Etkileşimi Örnekleri
 64. İşin derecesine (Aktivitesine) göre 18-60 yaş için gerekli olan günlük enerji mi
 65. Harcanan enerji miktarını ve yapılan fiziksel aktivite düzeyine göre işler ve me
 66. Çalışma öncesi basit karbonhidrat tüketimi fazlalığı ve çalışma performansı iliş
 67. İŞÇİLERİN YETERLİ VE DENGELİ BESLENMELERİNİ SAĞLAMAK İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER
 68. İşçinin günlük enerji ihtiyacı ortalama 3500 kalori olduğu düşünüldüğünde, iş ye
 69. Menü Planlamada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 70. yetişkin eğitimi (Andragoji) nedir? ne anlama gelir?
 71. Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlığın tanımı
 72. Stresle Baş etme
 73. Yaşam boyu öğrenme ve yaşam boyu eğitim
 74. Kariyer eğitimi nedir? ne anlama gelir? Bu terimi İlk kim kullanmıştır.
 75. İletişim - İş iletişimi nedir? Dikkat edilecek noktalar?
 76. İŞYERİNİZDEKİ 14 ZOR KİŞİLİK VE ONLARI İDARE ETME YÖNTEMLERİ
 77. İşyerinde İlkyardım Eğitimi
 78. İŞ SAĞLIĞINDA EPİDEMİYOLOJİ
 79. Epidemiyolojinin Tarihçesi nedir?
 80. Epidemiyolojinin iş sağlığı alanında kullanım amaçları nelerdir?
 81. İŞYERİ SAĞLIK KAYITLARI
 82. Etik nedir? Ne anlama gelir? İş yerinde etik - İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ
 83. ELLE TAŞIMA İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 84. İş yerinde elle yük taşımaya ilişkin tehlike ve riskler
 85. ELLE TAŞIMA VE KALDIRMA İŞLERİNDE ISG
 86. EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 87. İŞ YERİNDE HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME
 88. HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME EĞİTİM NOTLARI
 89. BASINÇLI KAPLARIN HESAPLANMASI
 90. BASINÇLI KAPLARDA KALİTE – KONTROL KOŞULLARI:
 91. BASINÇLI KAPLARIN TASARIMI VE İMALAT İLKELERİ
 92. BASINÇLI KAP NEDİR? BASINÇLI KAPLA ÇALIŞAN SİSTEMLER? ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
 93. BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ, SİCİL KAYITLARI VE TEST TEKNİKLERİ
 94. BASINÇLI KAPLARDA MEYDANA GELEBİLECEK TEHLİKELER NELERDİR?
 95. TEHLİKELERE KARŞI KORUNMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?
 96. KAZANLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
 97. SICAK SU KAZANLARINDA EMNİYET DONANIMI:
 98. TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞi
 99. İş kazası nedir ? Ne anlama gelir? Tanımı nedir?
 100. İş Kazası Oluşma Nedenleri (Heinrich)
 101. Meslek hastalığı nedir ?
 102. Meslek hastalıklarının sınıflandırılması ve Meslek hastalıklarından korunma yoll
 103. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Dokümanları (Bunlar kaçmaz)
 104. Kaldırma makinaları; tambur üzerinde en az iki tam devir yapacak boyda halat sar
 105. Kaldırma makinaları, kabul edilen en ağır yükün en az 1, 5 katını, etkili ve güv
 106. Kaldırma makinaları ve araçları üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve bir ko
 107. Bir kaldırma makinasında birden çok işçi görevli bulunduğu hallerde, kaldırma ma
 108. Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik kat sayısı (taşıma gücü), taşıyacakla
 109. 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde, 2 elektrikli fren veya bir e
 110. En ağır yük için, kaldırma ve bağlama (sapan) zincirlerinin ve kancalarının güve
 111. Çelik halatların güvenlik kat sayısı 6 dan aşağı olmayacak ve halatların ek yerl
 112. Kaldırma veya çekme işlerinde kullanılan ip halatların güvenlik kat sayıları en
 113. KİŞİSEL KORUNMA ARAÇLARI
 114. Emniyet kemerleri ve dayanması gereken yük miktarı?
 115. Solunum cihazlarının ve maskelerin kontrol süreleri?
 116. RADYOAKTİVİTE ve Yarılanma Süresi nedir?
 117. İŞ KANUNU - Kanun Numarası 4857
 118. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce bildirim süreleri
 119. Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri (4857 sayılı iş kanunu) nelerdir?
 120. işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılan haller
 121. Günlük çalışma süresinde Ara dinlenme süresi
 122. Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı
 123. İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları
 124. İş güvenliği uzmanlarının - İSG Uzmanlarının görevleri
 125. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ
 126. RİSK ANALİZİ İLE İLGİLİ GÜZEL BİR KAYNAK.
 127. Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Etkin Değerleri
 128. SES FENOMENİ Ses Nedir? Ses Nasıl Yayılır? Ses Gücü Nedir? Ses Basıncı Nedir?
 129. Çevre ile ısı alış verişini etkileyen faktörler
 130. Kalorimetre (ısı ölçer) nedir? neden kullanılır? Genel Bilgi
 131. Anemometre nedir? nerede kullanılır?Tarihte bilinen ilk anemometre tanımı nedir?
 132. Higrometre nedir? Nerede kullanılır?
 133. Psikrometre (fr. psychrometre) nedir? nerede kullanılır. Kullanım alanı nedir?
 134. Barometre nedir? Çeşitleri Nelerdir? Kullanım alanları nelerdir?
 135. Havanın nemi ne ile ölçülür? Havanın nemi (psikrometre) veya higrometreler ile
 136. Glop termometre nedir? Nerede kullanılır? Radyant ısı, ısı kaynaklarından ışıma
 137. Hava akım hızı nasıl ölçülür? Kata termometreler veya anemometreler ile ölçülür.
 138. Nem nedir? Çeşitleri nelerdir? Havadaki nem miktarı mutlak ve bağıl nem olarak i
 139. Basınç nedir? Tanımı nedir? Birimi Nedir?
 140. BASINCIN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELERDİR?
 141. DÜŞÜK VE YÜKSEK BASINCIN ETKİLERİNDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ
 142. RADYASYONUN TANIMI, TÜRLERİ, KAYNAKLARI
 143. RADYASYONUN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
 144. SICAKLIK İLE İLGİLİ DENETİM YÖNTEMLERİ VE YASAL DÜZENLEMELER
 145. HAVA AKIM HIZI
 146. RADYANT ISI İşyerinde işin gereği olarak sıcak yüzeyler bulunabilmekte ve bu yü
 147. ISI ALIŞ VERİŞİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
 148. RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ
 149. Biyolojik Etkenlere Maruz Kalan İşçilerin Listesi
 150. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu meydana gelen görünür ve görünmez mali
 151. İşvereni maddi ve manevi olarak kayba uğratan iş kazası ve meslek hastalıklarını
 152. Meslek hastalığına neden olan Zararlı Tozlar (Akciğer Hastalıkları-Pnömokonyozla
 153. Mesleki Kanserler
 154. Kimyasal Maddelerden Meydana Gelen Pnömonitistler
 155. Mesleki İnfeksiyon Hastalıkları
 156. Fiziksel Etkenlerle Meydana Gelen Bozukluklar
 157. Tüpleri Renkler ile işaretleme
 158. İŞ GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ - İSGÜM İş Güvenliği bölümü Görevleri ve KKD Laboratuvarında
 159. Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik kat sayısı (taşıma gücü)
 160. Motorlu Araç Sürücüleri ile İş makinesi Operatörlerinin Sahip Olması Gereken B
 161. İş Makinesi Operatörünün İşe Başlamadan Önce ve Çalışma Sırasında Alması Gerek
 162. MOTORLU ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNİN BAKIM VE ONARIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUS
 163. MOTORLU ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNİN PERİYODİK TESTLERİ
 164. İŞVERENİN MOTORLU ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ İLE İLGİLİ SORUMLULUKLARI
 165. KALDIRMA VE TAŞIMA MAKİNELERİ (Forklift, Vinç) Güvenlik Önlemleri
 166. İŞ HUKUKU - Hukuk nedir? İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI nelerdir?
 167. 21/10/2012 İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınav soru ve cevapları
 168. ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İSG
 169. İNŞAATLARDA İŞ GÜVENLİĞİ
 170. İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı Sunumları
 171. DÜNYA KLASINDA İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
 172. İŞ KAZALARI VE KORUNMA YOLLARI
 173. Hazır Giyim Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
 174. İnşaat İşçileri İçin Solunum Yollarının Korunması
 175. Lazerin Endüstriyel Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
 176. Meslek Hastalıklarını Önleme
 177. MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİTİ İŞLEMLERİ
 178. SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI
 179. isg çalışma notlarım
 180. SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI
 181. Yıllara göre İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı İptal Olan Sorular
 182. İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Soruları