PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Sosyal Güvenlik (İş Hukuku, Mali Müşavirlik) Mevzuatı; Tebliğ, Karar ve Genelge 1. 06/04/2011 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değ.
 2. Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ 27 Eylül 2011 SALI R.G. 28067
 3. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29/12/2011 Tarihli ve 2011/1 Sayılı Kararı
 4. Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2011/1)
 5. Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 6)
 6. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Ser
 7. 2012 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usu
 8. Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar
 9. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Te
 10. Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66)
 11. Genel Sağlık Sigortalısı Gelir Tespiti İşlemleri ile İlgili 2012/4 Sayılı Başbak
 12. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Te
 13. Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller ile
 14. Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları
 15. Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Mikta
 16. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Da
 17. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Te
 18. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
 19. Genel Sağlık Sigortası Geçiş Süresinin Tamamlanması ve Kurumların Sağlık Yardıml
 20. Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)
 21. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Te
 22. İşveren Uygulama Tebliği
 23. Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) ile İlgili 2012/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 24. Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapıl. İlişkin Tebliğ 11
 25. Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapıl. İlişkin Tebliğ 12
 26. İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 27. Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 28. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı
 29. Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulma
 30. Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
 31. ŞUBAT VE 31 GÜNDEN OLUŞAN AYLARDA PRİM GÜN SAYILARI
 32. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Te
 33. SGK Genelgesi 2017/5 2017 Prime Esas Kazanç Alt Üst Sınırları
 34. SGK Duyurusu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi