PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Turizm Mevzuatı ile ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler 1. TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 2. YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 3. 23/02/2011 Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği
 4. 2011 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 5. 28/03/2011 Kıyı Kanunu Uygulanması Yönetmeliğine Ek
 6. 27298 Sayılı Deniz Turizmi Yönetmeliği
 7. 06/06/2011 Turizm Merkezleri Hk. K.2011/1796
 8. 05/07/2011 Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygul. Tebliği
 9. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin...
 10. TURİZM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ (MÜLGA) 06/07/2000 - 24101
 11. Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yön
 12. TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UY
 13. Kültür Müdürlüklerinin Görev-Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yöne
 14. Turizm Bakanlığı Turizm Müdürlüklerinin Görev-Yetki-Sorumluluk ve Çalışma Esasla
 15. Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönet
 16. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş Ve Kontr Yeterlik Sınav
 17. Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme
 18. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dai
 19. Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müz
 20. TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET YÖNETMELİĞİ
 21. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Öze
 22. Turizm İşletmelerine Personel Yetiştirme Temel Eğitim Kursları Yönetmeliğinin Yü
 23. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Ha
 24. Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Ya
 25. Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İli
 26. Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 27. Kültür Bakanlığı Ödüller Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 28. KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİK
 29. 6326 Turist Rehberliği Meslek Kanunu
 30. Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği
 31. Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönet
 32. Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği
 33. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet