PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gıda-Tarım-Hayvancılık Mevzuatı; Tebliğ, Karar ve Genelge 1. 05/04/2011 Tarım Bakanlığı Denetimine Tabi Ürünler Teb. Değ.
 2. Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek... Tebliğ (No: 2011/20)
 3. Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında
 4. Sebze ve Meyve Ticareti ile Hal Kayıt Sistemi Hakkında Tebliğ (2011/1) 7.12.2011
 5. Nargilelik Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 2)
 6. Türk Gıda Kodeksi Bira Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011
 7. Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (No: 2012/2)
 8. Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozlarının Kimyasal Analizi İçin Num
 9. Türk Gıda Kodeksi Gluten İntoleloransı Olan Bireylere Uygun Gıdalar Tebliği
 10. Belirli Gıdalarda Dioksinlerin.... Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2012/5)
 11. Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Kimyasal Analizi İçin Numu
 12. Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ
 13. Hayvan Pazarlarının Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Tebl
 14. Damızlık Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranac
 15. Alkollü İçki Üretiminde Kullanılacak Ambalaj Materyali ile İlgili Tütün ve Alkol
 16. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Deneti
 17. Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (
 18. Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sun
 19. Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temas Eden Madde ve Malzemelerde Bulunacak
 20. Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında T
 21. Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (Tebliğ No: 2009/6)’nin Yürü
 22. Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiket
 23. Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği
 24. Kesimlik ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyunların İthalatında Kontrol Bel
 25. Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kara
 26. Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışın
 27. TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNİN GENEL ETİKETLEME TEBLİĞİ
 28. Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği (No: 2012/29)
 29. Türk Gıda Kodeksi Belirli Epoksi Türevlerinin Gıda ile Temas Eden Madde ve Malze
 30. Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Tebliği (No: 2012/30)
 31. Türk Gıda Kodeksi Rejenere Selüloz Filmlerden Üretilmiş, Gıda ile Temas Eden Mad
 32. Kızartma Amacıyla Kullanılan Katı ve Sıvı Yağların Kontrol Kriterleri Tebliği
 33. 2011-2012 Pazarlama Yılında Nişasta Kökenli Şekerler İçin Şeker Kurulu Tarafında
 34. Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No:
 35. Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksi
 36. Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (No: 2012/58)
 37. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine
 38. 2012/3741 Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar
 39. Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve sunumuna ilişkin
 40. Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Dest
 41. Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve
 42. Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğde D
 43. Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fı
 44. Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Ya
 45. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Deneti
 46. Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği (No: 2013/9)
 47. Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/2)’nde Değiş
 48. Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası ile İlgili 2013/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 49. TÜRK GIDA KODEKSİ BAHARAT TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/12) 10 Nisan 2013
 50. TÜRK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ
 51. Zeytinyağı Lisanslı Depo Tebliği
 52. Fındık Lisanslı Depo Tebliği
 53. Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği
 54. Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliği
 55. Pamuk Lisanslı Depo Tebliği
 56. Zeytin Lisanslı Depo Tebliği
 57. İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/22)
 58. Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/29)
 59. Nargile Şişelerinin Üzerine Konulacak Sağlık Uyarılarına İlişkin Usul ve Esaslar
 60. Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (No: 2
 61. Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda
 62. Türk Gıda Kodeksi Madde ve Malzemelerdeki Vinil Klorür Monomer Miktarı Analiz Me
 63. Gıda Maddelerine Geçen Vinil Klorür Miktarı Analiz Metodu Tebliği
 64. Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ
 65. Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği (No: 2013/48)
 66. Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (No: 2013/49)
 67. Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan
 68. Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Analiz Metodları Te
 69. Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Madde
 70. Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği (Tebliğ N
 71. Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği (Tebliğ No: 2002
 72. Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar
 73. Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
 74. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği
 75. Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/23)
 76. Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’de D
 77. Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticil
 78. Türk Gıda Kodeksi Lokum Tebliği (No: 2013/55)
 79. Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi
 80. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine
 81. Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğde De
 82. Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kurşun, Kadmiyum, Civa, İnorganik Kalay, 3-Monokloro
 83. Türk Gıda Kodeksi Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış Gıdalar Tebliği (No: 20
 84. Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Dest
 85. Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği (No: 2014/47)
 86. Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması, Muhafazası ve Taşınma
 87. GIDA İŞLETMELERİNDE YEREL, MARJİNAL VE SINIRLI FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİNE DAİR
 88. Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair T
 89. Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belges
 90. Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği (No: 2015/6)
 91. TÜRK GIDA KODEKSİ TAHİN TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/27)
 92. TÜRK GIDA KODEKSİ TAHİN HELVASI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/28)
 93. Türk Gıda Kodeksi Çay Tebliği (No: 2015/30)
 94. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine
 95. 2015 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
 96. Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2015/38)
 97. Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)’nde Değişiklik
 98. KÜÇÜK KAPASİTELİ KESİMHANELERİN GENEL VE ÖZEL HİJYEN KURALLARINA DAİR YÖNETMELİK
 99. Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde
 100. Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği
 101. Türk Gıda Kodeksi Salça ve Püre Tebliği