PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Sosyal Güvenlik (İş Hukuku, Mali Müşavirlik) Mevzuatı; Kanun, Tüzük ve Yönetmelik 1. Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 2. YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ
 3. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişikli
 4. Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usu
 5. Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye.
 6. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği
 7. Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair
 8. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 9. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USU
 10. 6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
 11. 2012/3986 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişikli
 12. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Es
 13. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yöne
 14. İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK
 15. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte De
 16. Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Temmuz
 17. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yö
 18. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 19. Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik
 20. Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değiş
 21. Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği
 22. Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 23. Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik
 24. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 25. Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliği
 26. Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği
 27. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte De
 28. Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 29. Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 30. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 31. 2015/7695 Doğum Yardımı Yönetmeliği
 32. Prim ve Diğer Ödemelerin tahsilat işlemleri 3 Temmuz 2015'in gün sonuna kadar uz
 33. SAĞLIKTA KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
 34. NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 35. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
 36. 7036 İş Mahkemeleri Kanunu