PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Çevre Mevzuatı; Kanun, Tüzük ve Yönetmelik 1. 14/04/2011 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yön. Ek
 2. 25/04/2011 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine Ek
 3. 27/04/2011 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetmeliğine Ek
 4. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/Ec)
 5. ÇEVRE, ORMAN VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
 6. 17/06/2011 Orman Sayılan Alanlarda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Dep. Tesis
 7. 30.06.2011 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA..
 8. 12/07/2011 Katı Atık Bertaraf ve Ön İşlem Tesisleri Hk.
 9. 12/07/2011 Düzenli Depolama Tesisleri Denetimi Hk.
 10. 12/07/2011 Eğlence Yerlerinden Kaynak. Çevresel Gür. Kont. Hk.
 11. Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.08.2011
 12. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişik
 13. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE K
 14. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
 15. Çevre ve Şehircilik Şûrası Yönetmeliği
 16. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 17. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik RG.12.11.08
 18. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
 19. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişik
 20. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yö
 21. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 22. Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik
 23. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
 24. Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik
 25. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
 26. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
 27. Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetm
 28. AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ 23 Ağustos 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28390
 29. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişik
 30. Devlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkında Yönetmelik
 31. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme
 32. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yöne
 33. Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetm
 34. Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
 35. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
 36. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
 37. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 38. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
 39. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet
 40. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmel
 41. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 42. Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yö
 43. Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği
 44. Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Y
 45. Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Dan. Firmaları Hak.Yön.Değ.Yap.Yö
 46. Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbi
 47. Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik
 48. KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNE
 49. Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesin
 50. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
 51. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yö
 52. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dai
 53. 2 Nisan 2015 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
 54. 06.06.2015 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
 55. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme
 56. Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 57. Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik