PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Çevre Mevzuatı; Tebliğ, Karar ve Genelge 1. 26/04/2011 Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
 2. 10/06/2011 Plastik Maddeler Tebliğinde Değ.
 3. 17/06/2011 Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
 4. 17/06/2011 Toprak Kirliliğinin Kontrolü Tebliği
 5. Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair T
 6. Ev Tipi Soğutma Cihazları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Te
 7. Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği
 8. Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında K
 9. ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASAL (TEBLİĞ NO: 2011/6)
 10. Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dı
 11. 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
 12. 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına (No: 2012/2)
 13. Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/4)
 14. Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/5)
 15. Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/6)
 16. Televizyonların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/7)
 17. Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair T
 18. ÇED Kararı Bulunan Projelerde Yapılacak Kapasite Artışı Hk. Tebliğ