PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) - İş Mevzuatı ile ilgili Güncel Tebliğ, Karar ve Genelgeler 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ TEBLİĞİ
 2. Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
 3. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakk
 4. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İ
 5. Gerilim Altında Çalışma – 1000 V a.a. ve 1500 V. d.a.’ya Kadar Olan Gerilimlerde
 6. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili tebliğler
 7. Yapı Denetimi Genelgeleri Açıklamaları 21/11/2003
 8. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİ
 9. Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Ha
 10. Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ
 11. Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebli
 12. İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme
 13. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Teb
 14. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişikli
 15. Fazla Çalışma ile İlgili 2014/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 16. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
 17. Manisa’nın Soma İlçesinde Başta 13 Mayıs 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana Gel
 18. iş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik
 19. Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Te
 20. Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği
 21. 2015/7966 Grizu Gazı ve/veya Yanıcı Gazlar veya Tozlar Nedeniyle Muhtemel Patla