PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) - İş Mevzuatı ile ilgili Güncel Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler 1. AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ
 2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 3. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yö
 4. İŞ GÜVENLİĞİ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ
 5. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 25370
 6. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
 7. İŞ TEFTİŞİ TÜZÜĞÜ
 8. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 9. 4857 sayılı İş Kanunu
 10. 26778 sayılı YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
 11. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETM
 12. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
 13. ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
 14. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Tüm Mevzuatlar Full Paket. indir
 15. SANAYİ, TİCARET, TARIM VE ORMAN İŞLERİNDEN SAYILAN İŞLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 16. 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
 17. İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 18. 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 Tarihli ve 28339 Sayılı RG
 19. Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Personelin R
 20. SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK YEDİBUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI
 21. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (Resmî Gazete 27.11.2010-27768)
 22. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU
 23. TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 23/12/2003 - Sayısı 25325)
 24. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
 25. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
 26. YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
 27. İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
 28. Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25325 GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ
 29. TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 23/12/2003 Resmi Gazete Sayı: 25325)
 30. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ KANUNLAR
 31. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TÜZÜKLER
 32. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili Uluslararası Sözleşmeler
 33. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetm
 34. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 35. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 36. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 37. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 25 Ocak13
 38. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmeli
 39. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
 40. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 41. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yö
 42. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yöne
 43. 5763 SAYILI İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 44. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Deği
 45. Asansör Yönetmeliği(95/16/At)
 46. Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 47. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
 48. YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
 49. 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu - Kanun No. 4708 Kabul Tarihi : 29.6.2001
 50. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 51. İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
 52. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 53. 29.12.2012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
 54. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yön
 55. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
 56. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 57. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 58. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki
 59. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması
 60. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Y
 61. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimler
 62. Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
 63. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 64. Genel Aydınlatma Yönetmeliği
 65. Aydınlatma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
 66. Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 67. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Torba Kanunla Ertelendi!
 68. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeli
 69. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk B
 70. Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin
 71. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
 72. Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Y
 73. Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
 74. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 75. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
 76. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 77. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 78. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 79. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetm
 80. Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik
 81. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Deği
 82. Tozla Mücadele Yönetmeliği
 83. Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Topl
 84. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
 85. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişik
 86. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Ata
 87. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 88. İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değ. Yap. Dair Tebliğ 18 Nisan 2014
 89. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yön. Değişik
 90. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimle
 91. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yö
 92. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
 93. 2015/7164 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onayla
 94. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması H
 95. İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetm
 96. Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesle
 97. İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Gü
 98. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Y
 99. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetm
 100. İSG GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK( GÜNCELLL)
 101. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
 102. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkın
 103. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme
 104. 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SON GÜNCEL HALİ
 105. İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenli