PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Diğer Mevzuatlar (Vergi, Enerji, Bilişim, Ticaret vb.); Tebliğ, Karar ve Genelge 1. 08/02/2011 Uluslararası Gözetim Şirk. Hk. (Tebliğ No: 2011/25) _ S.I.C.E.A. ULU
 2. 02/03/2011 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2011/31)
 3. 01/04/2011 Belgelerdeki Elektronik İmza Tebliğine Ek
 4. 11/04/2011 Tasarım Desteği Hk. Tebliğ Değ.
 5. 15/04/2011 Kamu Personeli Genel Tebliği
 6. 15/04/2011 AB Çıkışlı Tarım Ürn. İth. Tarife Kont. Tebliğine Ek
 7. 15/04/2011 AB Çıkışlı Tarım Ürn. İth. Tarife Kont. Tebliğine Ek
 8. 22/04/2011 KDV Genel Tebliği Seri No.115
 9. 27/04/2011 Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri Hk. Tebliğe Ek
 10. 11/05/2011 Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat Denetimine Dair Tebliğ
 11. 11/05/2011 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hk. Tebliğe Ek
 12. 16/05/2011 Turquality'nin Desteklenmesi Hk. Tebliğ Değ.
 13. 16/05/2011 Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Hk. Tebliğ Değ.
 14. 02/06/2011 Citibank Hk. BDDK Kararı
 15. 02/06/2011 (K.2011/1808) Organize Sanayi Bölgelerinin Tahsisi Hk.
 16. 03/06/2011 Basın İlan Kurumu Reklamları Hk. Karar
 17. 30.06.2011 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 409)
 18. KIYI YAPI VE TESİSLERİNDE PLANLAMA VE UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
 19. İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2011/10)
 20. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2011/1)
 21. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:21) 21 Eylül 2011 Resmî Gazete
 22. Puro ve Sigarillo Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 1) 21.09.11
 23. Televizyonlar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-20
 24. Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
 25. Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dai
 26. Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 22)
 27. 17 Kasım 2011 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 410)
 28. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına D
 29. Taşınabilir, Sarılmış Kompozit Gaz Tüpleri ile İlgili Tebliğ (TS EN 14427-TS EN
 30. Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)
 31. Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değiş
 32. BİYOGÜVENLİK KURULU KARARI 24 Aralık 2011 (KARAR NO: 4)
 33. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 8)
 34. Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 39)
 35. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 411)
 36. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58)
 37. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarif
 38. Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi...
 39. LPG Depolama Kuralları ile İlgili Tebliğ (TS 1446) (No: MSG-TG-2011/12)
 40. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)
 41. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59)
 42. Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/T
 43. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 281)
 44. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında udem Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğiti
 45. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belg
 46. UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited
 47. Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş
 48. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabaha
 49. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 116)
 50. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 282)
 51. Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 89)
 52. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 5)
 53. Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Te
 54. Elektrik Motorları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (S
 55. Tekrar Doldurulabilir Dikişsiz Çelik Gaz Tüplerine Dair Tebliğ (TS EN ISO 9809-1
 56. Kasnaklar-Kayışlara Dair Tebliğ (TS 148) (No: MSG-TD-2012/03)
 57. Vidalar ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Açık Ağızlı Anahtarlar ile İlgili Tebl
 58. İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalites
 59. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 414)
 60. İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıy
 61. Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Aya
 62. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müs
 63. Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği EK-4’ün Uygulamasın
 64. Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2012/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 65. Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere” Sistemi ile İlgili 2012/6 Sayılı Başbakanlık
 66. Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi - GENELGE
 67. TURQUALITY®; Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının...
 68. Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2012/35)
 69. Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 40)
 70. Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı T
 71. Palme Kalite Denetim Belgelendirme Laboratuvar Hizmetleri ve Eğitim Limited Şirk
 72. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 117)
 73. Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
 74. Etilen Glikol İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
 75. Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Kararın Yürürlüğe Konulm
 76. S&Q Mart Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş
 77. Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/3)
 78. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü
 79. Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Ver
 80. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kr
 81. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Polistren Üreticileri Derne
 82. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangın
 83. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına
 84. SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin On
 85. Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 41)
 86. Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletlerin Sınıflandırılması ve Özelliklerine İliş
 87. Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde Görev Alacak A Tipi Muayene Kuruluşlarınc
 88. Myanmar Yardım Kampanyası ile İlgili 2012/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 89. Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 41)
 90. S & Q Mart Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak
 91. Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletlerin Sınıflandırılması ve Özelliklerine İliş
 92. Ev ve Büro Tipi Elektrikli ve Elektronik Cihazların Hazır Bekleme ve Kapalı Mo
 93. Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi ile İlgili 2012/18 Sayılı
 94. Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele ile İlgili 2012/19 Sayılı Başbakanlık Genelg
 95. Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetim
 96. Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımın
 97. Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi
 98. Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Y
 99. 2012/3612 Antalya İli, Alanya İlçesinde Tesis Edilecek Gevne-Karapınar Hidroele
 100. Şehir İçi Yollar - Yaya Kaldırımlarındaki Koruyucu Engeller İçin Tasarım Kuralla
 101. Şehir İçi Yollar - Yaya Yolu ve Yaya Bölgeleri Tasarım Kuralları ile İlgili Tebl
 102. Şehir İçi Yollar - Kaldırım ve Yaya Geçitlerinde Ulaşılabilirlik İçin Yapısal Ön
 103. Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ (Sır
 104. BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:
 105. Seyyar Yangın Söndürücüler-Bölüm 10: Seyyar Yangın Söndürücünün EN 3-7’ye Uygunl
 106. Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dai
 107. ATSO TİCARET ODASI TESCİL İŞLEMLERİ
 108. Kalibra International Metroloji Ltd. Şti.’nin Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yö
 109. İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğ
 110. Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Ver
 111. Seyyar Yangın Söndürücüler Bölüm 8 ve Bölüm 9 ile İlgili Tebliğ (TS EN 3-8, TS E
 112. Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönet
 113. Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına İliş
 114. Benart Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmı
 115. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No
 116. Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı:
 117. Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-201
 118. Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair T
 119. Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı:
 120. SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kurulu
 121. Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat:
 122. ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ
 123. Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2013/8 Sayılı Başbakan
 124. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belg
 125. Gaz Tüpleri ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 14245, TS EN 13953+A1, TS EN ISO 15995)
 126. İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 20
 127. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Gö
 128. Ambalajların İşaretlenmesi ve Etiketlenmesi ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2013/2
 129. Tencereler-Yemek Pişirmek İçin-Sanayi Tipi (Paslanmaz Çelikten) ile İlgili Tebli
 130. Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün G
 131. Dekra Kalite Kontrol Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Gö
 132. Asansör Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair
 133. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talima
 134. F Klavye ile İlgili 2013/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 135. BGS DENİZCİLİK GÖZETİM - ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNÜN GERİ ALINMASINA
 136. 2014 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli M
 137. 2004 York Anvers Kuralları
 138. INSPECCO Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuru
 139. TCS ULUSLARARASI BELGELENDİRME OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ
 140. Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ
 141. İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 142. İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması (BDS 610) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim
 143. Artımet Uluslararası Gözetim Şirketi 1 ay Faaliyetten men edildi!
 144. Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onayla
 145. 2014/6216 Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar
 146. D Kare Gözetim Test ve Belgelendirme Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kurul
 147. UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limite
 148. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile İlgili 2014/7 Sayılı Başb
 149. SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kurulu
 150. Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Gü
 151. INSPECCO BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURU
 152. Kara Sınır Kapılarında Dezenfeksiyon İşlemi
 153. ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN FAALİYETTEN SÜRELİ MEN’İ HAKKINDA TEBLİĞ (ÜRÜ
 154. CCI FİRMASININ ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜ GERİ ALINDI
 155. Acil Durumlarda Koordinasyon ile İlgili 2014/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 156. Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 2015/1 Sayılı B
 157. Ev Aletlerinden Çevreye Yayılan Gürültüye İlişkin Tebliğ TRKGM: 2003/02 (86/594/
 158. Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ür
 159. Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına İliş
 160. TS 8737 Yapı Ruhsatı ve TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standartları
 161. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet ÖZEL’e Devlet Şeref Madalyası Verilmesi Hak
 162. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği
 163. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile İlgili 2015/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 164. Görev Dağılımı ile İlgili 2015/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 165. Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri ile İlgili 2015/8 Sayılı Başbakanlık Gen
 166. 1098 Türkiye’nin Ulusal Güvenliğine Yönelik Terör Tehdidi ve Her Türlü Güvenli
 167. Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdaların Üretim Yerleri Hakkında Tebliğ
 168. Maddi hasarlı kaza tespit tutanağına ilişkin basın duyurusu Hazine Müsteşarlığın
 169. BUREAU VERİTAS GÖZETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK G
 170. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler
 171. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
 172. Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 173. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No
 174. Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı
 175. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)
 176. Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesine Katılmamız Hakkında Kara
 177. Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi
 178. Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere
 179. Çocuklara Yönelik İstismar Olaylarını Araştırma komisyonu kararı
 180. SCA Belgelendirme Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebli
 181. TS 11827 İş Yerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler-İ
 182. İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı ile İlgili Maliye Bakanlığı İç Denet
 183. Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebl
 184. Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilme
 185. Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık G
 186. Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)'de Değişi